مارلیک تل

همه جای ایران

سرای توست...

شاتل ، یاورهمیشه مومن

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

با دوستات و خانوادت رایگان صحبت کن

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اپلیکیشن مارلیک تل، یک آچارفرانسه کوچیک تو جیبتون

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مسابقات فوتبال را رایگان تماشا کنید

بسته های متنوع مارلیک تل برای مشتریان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته200 مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان


خرید بسته


۲۰۰ مگا بایت
+ ۱۰۰ دقیقه مکالمه مارلیک موبایلی


بدون محدودیت سرعت و فناوری
۱۰۰۰ دقیقه مکالمه بیرون شبکه
۱۲۰۰ پیامک بیرون شبکه رایگان

خرید بسته

هرجا و هر زمان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.